Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí
Publikácie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

John M. Williams a Jacqui D. Niles

BSAVA Manuál brušnej chirurgie psa a mačky, 2013

BSAVA Manuál brušnej chirurgie psa a mačky je úplne nový príspevok do zoznamu BSAVA manuálov a prináša najaktuálnejšie praktické informácie, ktoré sú zrozumiteľne formulované a poľahky prevediteľné. Manuál začína úvodnými kapitolami so zameraním na princípy brušnej chirurgie, chirurgické vybavenie a inštrumentárium a nasledujú kapitoly, ktoré sa do hĺbky zaoberajú rôznymi chirurgickými ochoreniami mäkkých tkanív v brušnej dutine, s ktorými sa stretávame v praxi malých zvierat.

Kapitoly sú rozdelené podľa jednotlivých orgánových systémov v brušnej dutine vrátane brušnej steny, sleziny, samičieho urogenitálneho systému a taktiež sú tu dve kapitoly zamerané na špecifické ochorenia, ako je Dilatácia a torzia žalúdka a kapitola o Peritonitíde. Veľký dôraz sa v jednotlivých kapitolách kladie na fakt, že „chirurgia“ nezačína a nekončí na operačnej sále, ale, naopak, sú tu zoširoka rozdiskutované predoperačné a pooperačné opatrenia, ktoré sú zásadné pri rozhodnutiach vedúcich k chirurgickému zákroku.

Najväčšiu pozornosť sme v tomto manuáli venovali operačným technikám, ktoré krok za krokom detailne popisujú najčastejšie chirurgické postupy veľmi praktickým spôsobom, s poznámkami na polohovanie a prípravu pacienta, potrebné inštrumentárium a pooperačnú starostlivosť. Kresby zhotovené na mieru a plnofarebné fotografie sprevádzajú jednak odborný text, ako aj samotné operačné techniky.

BSAVA Manuál brušnej chirurgie psa a mačky, spísaný medzinárodne uznávaným tímom autorov, prináša plnohodnotný zdroj praktických informácií pre veterinárnych chirurgov a rovnako aj pre študentov veterinárnej medicíny, veterinárnych technikov, ako aj pre tých, ktorí sa pripravujú na špecializačnú kvalifikáciu v chirurgii mäkkých tkanív.

OBSAH
Princípy abdominálnej chirurgie; Vybavenie a chirurgické inštrumentárium; Brušná stena; Žalúdok; Dilatácia a torzia žalúdka; Tenké črevo; Hrubé črevo a rektum; Pečeň a biliárny trakt; Portosystemické skraty; Pankreas; Slezina; Nadobličky; Horné močové cesty; Samčí urogenitálny trakt; Samičí reprodukčný systém; Peritonitída; Dodatok; Register

Počet strán: 360
Formát: A4
Väzba: mäkká
Tlač: farebná
Jazyk: český/slovenský (preklady z anglického originálu)
Hmotnosť: 1,41 kg

i Cena pre členov SAVLMZ 80,00 €
Cena pre nečlenov SAVLMZ 100,00 €
ks
Na úhradu možno použiť: