Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí
Produkty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V Nitre 28.10.2017 sme na Pléne SAVLMZ schválili členský príspevok 135€. Táto suma je rozdelená na 35€ (bude použitá na chod SAVLMZ) a 100€ (kreditná suma v prospech Vás t.j. 100 kreditov).
Kredity môžete využiť na nákup kníh (vydávaných SAVLMZ), vložné na semináre (organizované SAVLMZ) a služby s tým spojené a v neposlednom rade aj na zaplatenie členského príspevku. (Členský príspevok pre študentov je 7€ - príspevok na fungovanie SAVLMZ). Členstvo platí jeden rok od zaplatenia príspevku.
Kontrola spotreby kreditov je elektronicky, každý si môže pozrieť aktuálny stav a použitie svojich kreditov, stačí sa prihlásiť do zóny registrovaných návtevníkov. Kredity SAVLMZ nemajú časové obmedzenie - neprepadnú.
Ak kredity nevyčerpáte a rozhodnete sa nepredĺžiť si členstvo v SAVLMZ,  kredity Vám budú vrátené (napr. 15 kreditov = 15€ ). Vrátenie kreditov je možné po zaslaní žiadosti na adresu SAVLMZ.

letak E shop A5 final

Členský príspevok SAVLMZ - riadny člen

Cena ....... 135,00 €
Na úhradu možno použiť: