Publikácie

BSAVA Manuál praktickej medicíny mačiek, 2018

Dostupnosť: Na sklade

Ilustračný obrázok

  • Vlastnosť produktu: Novinka

Tento nový prírastok do rodiny BSAVA základných manuálov slúži ako ľahko dostupný zdroj praktických rád týkajúcich sa manažmentu častých problémov mačiek, s ktorými sa stretávame v praxi prvého kontaktu. Začína úvodom do dôležitých všeobecných problémov efektívnej mačacej praxe vrátane techník manipulácie s mačkou a princípov vyšetrenia a praxe priateľskej ku mačkám. Pokračuje zásadami zlatého štandardu preventívnej zdravotnej starostlivosti zameriavajúcej sa na rôzne štádiá života a diskusiou o správnej aplikácii medikamentóznej terapie. Sekcie zameriavajúce sa na problémy sa sústreďujú na vyšetrenie a úvodnú terapiu urgentných stavov a často sa prezentujúcich problémov, ako sú napr. alopécia, polydipsia a záchvaty. Posledná sekcia zameriavajúca sa na jednotlivé systémy poskytuje detailnejšie informácie týkajúce sa manažmentu chorôb, s ktorými sa často stretávame vo všeobecnej praxi. Medzinárodní autori boli starostlivo vybratí kvôli ich praktickej odbornosti a vášni v rozličných oblastiach mačacej praxe.

Manuál poskytuje veterinárnym lekárom dostatok informácií aby sa mohli popasovať s častými problémami mačiek, takisto radí, kedy vyhľadať viacej informácií, kedy je vhodné zvážiť referovanie pacienta, alebo čo robiť v prípadoch obmedzených fi nančných možností majiteľa.

Jedinečnou súčasťou tohto manuálu je množstvo „rýchlych návodov“ (QRG) v ktorých sú popísané praktické postupy alebo terapie v jednoduchom formáte „krok za krokom“, s jasnými, farebnými fotografi ami zobrazujúcimi úkony.

Manuál je nevyhnutnou pomôckou pre všetkých novograduovaných veterinárnych lekárov a lekárov prvého kontaktu, ktorí sa stretávajú s mačacími pacientami, ako aj pre študentov veterinárnej medicíny a veterinárnych technikov.

Tento nový prírastok do rodiny BSAVA základných manuálov slúži ako ľahko dostupný zdroj praktických rád týkajúcich sa manažmentu častých problémov mačiek, s ktorými sa stretávame v praxi prvého kontaktu. Začína úvodom do dôležitých všeobecných problémov efektívnej mačacej praxe vrátane techník manipulácie s mačkou a princípov vyšetrenia a praxe priateľskej ku mačkám. Pokračuje zásadami zlatého štandardu preventívnej zdravotnej starostlivosti zameriavajúcej sa na rôzne štádiá života a diskusiou o správnej aplikácii medikamentóznej terapie. Sekcie zameriavajúce sa na problémy sa sústreďujú na vyšetrenie a úvodnú terapiu urgentných stavov a často sa prezentujúcich problémov, ako sú napr. alopécia, polydipsia a záchvaty. Posledná sekcia zameriavajúca sa na jednotlivé systémy poskytuje detailnejšie informácie týkajúce sa manažmentu chorôb, s ktorými sa často stretávame vo všeobecnej praxi. Medzinárodní autori boli starostlivo vybratí kvôli ich praktickej odbornosti a vášni v rozličných oblastiach mačacej praxe.

Manuál poskytuje veterinárnym lekárom dostatok informácií aby sa mohli popasovať s častými problémami mačiek, takisto radí, kedy vyhľadať viacej informácií, kedy je vhodné zvážiť referovanie pacienta, alebo čo robiť v prípadoch obmedzených fi nančných možností majiteľa.

Jedinečnou súčasťou tohto manuálu je množstvo „rýchlych návodov“ (QRG) v ktorých sú popísané praktické postupy alebo terapie v jednoduchom formáte „krok za krokom“, s jasnými, farebnými fotografi ami zobrazujúcimi úkony.

Manuál je nevyhnutnou pomôckou pre všetkých novograduovaných veterinárnych lekárov a lekárov prvého kontaktu, ktorí sa stretávajú s mačacími pacientami, ako aj pre študentov veterinárnej medicíny a veterinárnych technikov.

OBSAH
Klinická prax priateľská k mačkám, Preventivní zdravotní péče v různých stadiích života, Praktická terapie, Akútne stavy mačiek, Iné časté problémy mačiek, Manažment kožných ochorení, Onemocnění zubů a dutiny ústní a jejich léčba, Manažment chorôb očí, Léčba kardiovaskulárních onemocnění, Řešení respiračních potíží, Manažment gastrointestinálnych ochorení, Manažment chorôb pečene a pankreasu, Řešení poruch močového traktu, Manažment endokrinologických porúch, Diagnostika a léčba reprodukčních poruch a souvisejících onemocnění, Manažment fraktúr a ortopedických ochorení, Manažment neurologických a neuromuskulárnych ochorení, Manažment porúch správania, Infekčné ochorenia, Manažment hematologických abnormalít, Řešení běžných neoplazií u koček, Appendix: Sutúry, Index

Počet strán: 482
Formát: A4
Väzba: tvrdá
Tlač: farebná
Jazyk: český/slovenský (preklady z anglického originálu)
Hmotnosť: 2,38 kg

Pridajte svoje hodnotenie
Počet hodnotení: 0
0.0
Priemerné hodnotenie
0
0
0
0
0

Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí